Eisen

Eisen

 

Onze opmerkingen 


In het ecosysteem van de beeldende kunst worden sommige activiteiten betaald en voorzien ze in levensonderhoud, terwijl andere momenteel onbetaald zijn of onder een fatsoenlijke standaard worden betaald. Deze situatie treft vooral beeldende kunstenaars, onafhankelijke curatoren en critici.

Het probleem van de periodieke aard van de vergoeding in de culturele sector. Wordt aangepakt door het zogenaamde "kunstenaarsstatuut". Omdat er echter geen vergoeding wordt vastgesteld die in verhouding staat tot het werk dat gepaard gaat met het publiekelijk tentoonstellen van hun werk. Hebben beeldende kunstenaars slechts in zeer uitzonderlijke gevallen toegang tot dit statuut (minder dan 10% van de begunstigden in 2022). 

LaFAP vraagt om een vergoedingsschaal toe te passen op tentoonstellingen ten voordele van kunstenaars en curatoren. Alsook op de productie van geschreven werken en publieke interventies. Deze zouden van toepassing  zijn op alle locaties die door het FWB worden gesubsidieerd en dit op een bindende manier zodra de ontvangende structuur één werknemer heeft.

 

Het rasterprincipe


Deze loonschaal geeft professionele kunstenaars of kunstenaressen de mogelijkheid om zich  verder professioneel te ontwikkelen. Met ander woorden zij die het grootste deel van hun tijd besteden aan hun artistieke werk en die hun creaties tentoonstellen. De mogelijkheid geven om een loon te ontvangen dat in verhouding staat tot hun werk en voldoende is om het kunstenaarsstatuut, een geschat bruto bedrag van €11.150 bruto in 2023 (indexeerbaar), over een periode van 24 maanden voorafgaand aan de aanvraag.

Een kunstenaar of kunstenares die bijvoorbeeld deelnemen aan drie openbare tentoonstellingen van zijn of haar werk gedurende 24 maanden. Hij of zij demonstreren regelmatig werk van hoge kwaliteit waarvan de vruchten publiekelijk worden gedeeld. In ruil hiervoor dienen hij of zij een vergoeding te ontvangen die kan worden gebruikt om het statuut van "kunstwerker" te verkrijgen.

Deze berekeningswijze is geïnspireerd op verschillende mechanismen die al in andere landen ontwikkeld zijn. Het verschilt van de Vlaamse berekeningswijze  in de methode van Tentoongestellingsrecht

Eisen

Eisen

Berekeningswijze

Berekeningswijze

Kunstenaar

Basistarief

 • i

  Komt overeen met het brutobedrag dat je wenst uitbetaald te krijgen. We hebben het hier over het MINIMUM dat van toepassing is in andere artistieke sectoren waar er geen Paritair Comité voor Plastische Kunsten bestaat in het FWB. Hierover kan onderhandeld worden in functie van leeftijd, ervaring, diploma's, enz.

 • i

  Komt overeen met een vaste vergoeding (of werkcontract) voor openbare evenementen. Dit bedrag varieert naargelang de duur van het evenement en het vereiste werk (maximaal ½ dag, waarbij de voorbereidingstijd moet worden opgeteld.

 • i

  La Société civile des auteurs multimédia belge (SCAM), beveelt een minimumtarief van €150 per tekst aan, en een bijkomende €150 voor 2.500 tekens, d.w.z. €0,12/teken, afnemend volgens de grootte van de tekst.

Tentoogestellingsrecht

i

Artikel XI.165, § 1, 4e lid van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht de kunstenaar in staat om een vergoeding te eisen in geval van openbare mededeling van zijn werk door een derde.

 • i

  Vul de totale oppervlakte van de tentoonstellingsruimte in voor alle exposerende kunstenaars. Raadpleeg voor speciale gevallen de veelgestelde vragen.

 • i

  In het geval van een groep, tel slechts één artiest in deze categorie; je kunt dan extra werkdagen toevoegen in de volgende categorieën.

 • i

  Dit komt overeen met het percentage nieuwe kunstwerken gemaakt voor de tentoonstelling. Als het een aanpassing is van een bestaand kunstwerk, is het mogelijk om het tot 50% te waarderen.

 • i

  In dagen

Total tentoogestellingsrecht 0.00

Ontwerp - Installatie van de expositie

i

Het ontwerpen/voorbereiden van de tentoonstelling omvat het opstellen van het tentoonstellingsproject, deelnemen aan vergaderingen en atelierbezoeken, het beheren en controleren van de productie tot de kunstwerken worden gedemonteerd. De berekening is gebaseerd op een werkdag van 7,6 uur per dag of 38 effectieve uren per week in België.

 • 0.00

 • 0.00

  i

  Dit is het aantal dagen dat de kunstenaar of kunstenaresbesteedt aan het installeren/verwijderen van de werken in de ruimte. Als het een halve dag is, vul dan 0,5 in en als het volledig betaald wordt door de gastorganisatie, vul dan 0 in.

 • 0.00

Total jours 0

Total ontwerp - installatie van de expositie 0.00

Als je x artiest(en) bent, raden we je aan om minimaal 5 dagen aan te geven.

Bemiddeling en openbare interventie

i

Tel '1' zodra de aanwezigheid van de kunstenaar/curator vereist is voor. De berekening is gebaseerd op een vast bedrag. It is mogelijk om de vergoeding aan te passen afhankelijk van de hoeveelheid werk die vereist is.

 • 0.00

 • 0.00

 • 0.00

  i

  NB: alleen artistieke diensten kunnen meetellen voor het kunstenaarsstatuut . Onderwijs en educatieve activiteiten zijn uitgesloten.

 • 0.00

Total jours 0

Total bemiddeling en openbare interventie 0.00

Teksten

i

Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal tekens inclusief spaties. NB. een deel van het bedrag kan het onderwerp zijn van een auteursrechten nota.

 • 0.00

Total teksten 0.00

Wat is niet inbegrepen in de vergoeding

i

Deze categorie wordt gebruikt om bijkomende kosten op te lijsten die onderscheiden moeten worden van vergoedingen.

 • i

  Alle kosten die nodig zijn voor de productie van de werken.

 • i

  Reis nodig voor productie, ontwerp, organisatie en bemiddeling van de tentoonstelling.

 • i

  Moet een verzekering alle risico’s tentoonstellingen omvatten

Total jours 0

Total wat is niet inbegrepen in de vergoeding 0.00

TOTAL HT 0.00 €

Gebruik Firefox, Chromium of Chrome voor de beste resultaten.

Berekeningswijze

Berekeningswijze

Curator

Vul eerst het artiestenformulier in.

Basistarief

 • i

  Komt overeen met het brutobedrag dat je wenst uitbetaald te krijgen. We hebben het hier over het MINIMUM dat van toepassing is in andere artistieke sectoren waar er geen Paritair Comité voor Plastische Kunsten bestaat in de FWB. Hierover kan onderhandeld worden in functie van leeftijd, ervaring, diploma's, enz.

 • i

  Komt overeen met de vaste vergoeding voor openbare evenementen. Dit bedrag varieert naargelang de duur van het evenement en het vereiste werk (maximaal ½ dag, waarbij de voorbereidingstijd moet worden opgeteld).

 • i

  SCAM beveelt een minimumtarief van €150 per tekst aan, en een bijkomende €150 voor 2.500 tekens, d.w.z. €0,12/teken, afnemend volgens de grootte van de tekst.

Ontwerp - Installatie van de expositie

i

Het ontwerpen/voorbereiden van de tentoonstelling omvat het opstellen van het curatoriële concept, het kiezen van de kunstenaars/kunstenaressen, het deelnemen aan vergaderingen, het administreren van het project en het opvolgen van de productie tot de kunstwerken werden gedemonteerd. De berekening is gebaseerd op een werkdag van 7,6 uur per dag of 38 effectieve uren per week in België.

 • 0.00

  i

  Tel minimaal een halve dag werk per tentoongestelde kunstenaar.

 • 0.00

  i

  Het opstellen van een tentoonstellingsconcept kan onderworpen zijn aan een notitie van auteursrecht.

 • 0.00

  i

  Fondsenwerving, opstellen van overeenkomsten, contracten, boekhouding, enz.

 • 0.00

  i

  Indien niet gedekt door de culturele operator.

 • 0.00

  i

  Dit is het aantal dagen dat de kunstenaar besteedt aan het installeren/verwijderen van de werken in de ruimte. Als het een halve dag is, vul dan 0,5 in en als het volledig betaald wordt door de gastorganisatie, vul dan 0 in.

 • 0.00

Total jours 0

Total ontwerp - installatie van de expositie 0.00

Als je x artiest(en) bent, raden we je aan om minimaal 5 dagen aan te geven.

Bemiddeling en openbare interventie

i

Tel '1' zodra de aanwezigheid van de/curator vereist is voor. De berekening is gebaseerd op een vast bedrag.

 • 0.00

 • 0.00

 • 0.00

  i

  Vergoeding kan worden aangepast aan de hoeveelheid werk.

 • 0.00

Total jours 0

Total bemiddeling en openbare interventie 0.00

Geleverde teksten

i

Het bedrag wordt berekend op basis van het aantal tekens inclusief spaties. NB. een deel van het bedrag kan het onderwerp zijn van een auteursrechten nota.

 • 0.00

Total geleverde teksten 0.00

Wat is niet inbegrepen in de vergoeding

i

Deze categorie wordt gebruikt om bijkomende kosten op te lijsten die onderscheiden moeten worden van vergoedingen.

 • i

  Alle kosten die nodig zijn voor de productie van de, inclusief de kosten van de dienstverleners.

 • i

  Reis nodig voor productie, ontwerp, organisatie en bemiddeling van de tentoonstelling.

Total jours 0

Total wat is niet inbegrepen in de vergoeding 0.00

TOTAL HT 0.00 €

Gebruik Firefox, Chromium of Chrome voor de beste resultaten.

Handvest

Handvest

 

Principes


- In alle gevallen zijn de productiekosten gescheiden van de vergoeding. 
- De vergoeding omvat een bedrag dat gekoppeld is aan de tentoonstelling volgens het model van het auteursrecht en een bedrag in verband met het ontwerp van de tentoonstelling dat wordt berekend als een brutobedrag per dag, exclusief btw.
- De tijd die in de structuur wordt doorgebracht om toezicht te houden op het ophangen, wordt apart geteld.
- Bemiddeling wordt betaald op basis van een vast bedrag.
- De teksten die voorzien worden in het kader van de tentoonstelling worden vergoed door het aantal karakters (spaties inbegrepen).
- De hoogte van de vergoeding is het onderwerp van een contractuele overeenkomst tussen de instelling en de kunstwerker.

 

Tentoogestellingsrecht


Tentoogestellingsrecht zijn een inkomen uit het publieke gebruik van het werk. Ze compenseren het onzichtbare deel van het werk van de kunstenaar/kunstenares of curator/curatrice: onderzoek, atelierwerk, productie en prospectie, communicatie, enz.) NB. Auteursrechten zijn geen loon en brengen geen betaling van sociale bijdragen met zich mee. Bijgevolg geven ze geen aanleiding tot socialezekerheidsrechten. Ze maken het echter wel mogelijk om het kunstwerkattest te verkrijgen of te vernieuwen. 


Het bedrag van deze vergoedingen varieert volgens:

- de grootte van de tentoonstellingsruimte volgens verschillende niveaus, veriërend van > 10m2 tot meer dan 200 m2;
- de duur van de blootstelling van minder dan een week tot 3 maanden en langer;
- het percentage nieuwe kunstwerk; 
- het aantal betrokken kunstenaars/kunstenaressen.

 

Ontwerp - Installatie van de expositie


Voor het ontwerpen en voorbereiden van de tentoonstelling wordt een arbeidsovereenkomst afgesloten op basis van een uurtarief van minimaal één werkdag. Het ontwerpen van de tentoonstelling is niet hetzelfde als het ontwerpen van de werken. Het verwijst naar het werk dat de kunstenaar verricht ter voorbereiding op de tentoonstelling: discussies met de instelling en de curator, vergaderingen, selectie en verpakking van kunstwerken, installatie en de-installatie, enzovoort.

Curatoren ontvangen automatisch een minimumvergoeding die overeenkomt met een halve dag werk per tentoongestelde kunstenaar. Vervolgens moeten ze eventuele extra werkdagen toevoegen voor het ontwerp en de uitwerking van de tentoonstelling. Het gedeelte met betrekking tot het opstellen van het tentoonstellingsproject kan worden gewaardeerd in auteursrechten.
 

Teksten - Bemiddeling


Een tekst in opdracht van een kunstenaar/kunstenares of curator wordt vergoed volgens het aantal karakters inclusief spaties. Een deel van dit bedrag kan het onderwerp zijn van een nota waarin auteursrecht wordt verleend.

Bemiddeling: Wanneer de aanwezigheid van de kunstenaar/kunstenares of curator/curatrice vereist is in de tentoonstelling voor bemiddeling ─ of in verband daarmee ─ voor publiek, wordt hij of zij vergoed voor minstens een halve dag.
 

Wat is niet inbegrepen in de vergoeding


In alle gevallen staan de productiekosten los van de vergoeding. Ze worden gedragen door de culturele operator die de kunstenaar/kunstenares uitnodigt. Curatoren/curatrices kunnen kosten maken die inherent zijn aan hun rol: prospectiereizen, aankoop van documentatie, enz.

Status

Status


Er zijn drie soorten werknemers in België: 

 • Werknemer ;
 • Zelfstandige ;
 • Ambtenaar;


De term "kunstenaarsstatuut" is dus geen vierde statuut, maar eerder een algemene term die wordt gebruikt om te verwijzen naar speciale regels met betrekking tot werkloosheidsregels die kunstenaars erkennen en beschermen in de uitoefening van hun creatief beroep door hen inkomenscontinuïteit te garanderen. De werknemers in de kunstsector kunnen opereren onder de eerste twee statuten.

 

Zelfstandig zijn


Een zelfstandige kunstenaar/kunstenares is een kunstenaar/kunstenares die zijn of haar beroepsactiviteit (een artistieke activiteit) uitoefent onder het statuut van zelfstandige. Met andere woorden, de kunstenaar oefent zijn beroepsactiviteit uit voor eigen rekening en zonder gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of ambtenarenstatuut. Ze worden betaald wanneer ze een factuur opstellen en naar hun klanten sturen. Je moet:  

 

- lid worden van een sociaal secretariaat en sociale bijdragen betalen (min. 750€/kwartaal ongeacht je inkomen. Een aftrek is mogelijk voor de eerste kwartalen;

- BTW-plichtig zijn en kwartaalaangifte doen (tenzij je een vrijstellingsregeling hebt);

- een ondernemingsnummer aanvragen ;

- een "zakelijke" bankrekening openen om al je zakelijke uitgaven te betalen en betalingen van je klanten te innen;

- je basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen.
 

NB. Werknemers kunnen geen werkloosheidsuitkering of ander vervangend inkomen ontvangen als ze werkloos zijn.


Zelfstandige in bijberoep


Zelfstandige in bijberoep Een zelfstandige in bijberoep voert zijn professionele activiteiten uit onder twee verschillende statussen:

 

- werknemer / ambtenaar enerzijds;

- r zelfstandige in bijberoep anderzijds.
 

Deze tweede activiteit is, zoals de naam al aangeeft, complementair aan de eerste (hoofdactiviteit als werknemer of ambtenaar). De activiteit in loondienst moet daarom minstens halftijds worden uitgevoerd (19 uur per week), en u moet:

 

- je aansluiten bij een sociaal secretariaat en sociale bijdragen betalen elke om de 3 maanden (min. 70€ / kwartaal ongeacht het inkomen);

- BTW-plichtig zijn en de nodige aangiftes doen, maar kan vragen om vrijgesteld te worden van BTW; 

- een ondernemingsnummer aanvragen (BCE > link);

- een zakelijke bankrekening openen.

 

In afwijking van bovenstaand principe kan een kunstenaar met een werkloosheidsuitkering zijn artistieke activiteit als zelfstandige in bijberoep uitoefenen, maar:

 

- hij moet deze activiteit melden aan de RVA door middel van het formulier "C1 Kunstenaar”;

- het bedrag van de werkloosheidsuitkering wordt niet beïnvloed door de activiteit als 

- door de bijkomende zelfstandige activiteit de inkomsten  niet meer bedragen dan 10217,30€ netto / jaar (indexeerbaar).

 

NB. Deze bedragen worden niet in aanmerking genomen voor het recht op een werkloosheidsuitkering of voor de toekenning of het behoud van het kunstenaarsstatuut.

 

Kunstenaar in loondienst zijn


Kunstenaars in loondienst oefenen hun professionele (artistieke) activiteit uit op basis van een arbeidsovereenkomst, dat wil zeggen:

 

- een relatie van ondergeschiktheid met een werkgever (bv. een VZW, een cultureel centrum, een andere zelfstandige kunstenaar, ...)

- een verloning die afhangt van de gepresteerde tijd en de Paritaire Commissie


NB. In België is de basisregeling voor voltijdse arbeid 7,6 uur per dag of 38 uur per week.

 


Hoe word ik betaald?

 

Facturering voor diensten


Wanneer de vergoeding eentegenprestatie is voor een als zelfstandige verleende dienst inhoofd- of bijberoep.

 

Berekening:
Bruto-inkomsten

- werkelijke kosten of forfaitaire beroepskosten

- gemiddeld belastingtarief vastgesteld op basis van andere belastbare beroepsinkomsten (bijv. salaris, winst, enz.)

= netto-inkomen

 

Arbeidscontracten


Wanneer de vergoeding de tegenprestatie is voor arbeid in loondienst op basis van een arbeidsovereenkomst.

 

Berekening:
Bruto-inkomen

- werkgeversbijdragen (tussen 23% en 25%)

- werknemersbijdragen (13,07%)

- werkelijke of forfaitaire bedrijfskosten belasting (tarief varieert afhankelijk van ander inkomen, persoonlijke omstandigheden en woonplaats) 

= netto-inkomen

 

Contract 1 BIS


Wanneer de vergoeding de tegenprestatie is voor een artistieke prestatie in opdracht en buiten het kader van een arbeidsovereenkomst. Dezelfde inhoudingen gelden als bij een arbeidsovereenkomst plus de provisie van het Sociaal Bureau Kunstenaars (BSA). Om dit type contract aan te gaan, is het nodig om vooraf de Attestatie van Kunstwerkers te verkrijgen.

 

Berekening:
Bruto inkomen

- Werkgeversbijdragen (tussen 23 en 25%)

- Werknemersbijdragen (13,07%)

- BSA commissie 

- Werkelijke of forfaitaire zakelijke uitgaven belasting (tarief varieert afhankelijk van andere inkomsten, persoonlijke omstandigheden en woonplaats)

= Netto-inkomen

 

Auteursrechtlicentieovereenkomst 


Wanneer de vergoeding de tegenprestatie is voor de toestemming om een werk te gebruiken.

 

Berekening:
Bruto-inkomsten

- Wettelijke forfaitaire kosten (50%) of werkelijke kosten

- Roerende voorheffing (15%)

= netto-inkomen

 

Occasionele prestationnota


Wanneer de vergoeding de tegenprestatie is voor een dienst die op uitzonderlijke basis wordt verleend, buiten de beroepsactiviteiten van de dienstverlener en tot €5.000 per jaar.

Incidentele diensten omvatten bijvoorbeeld mensen die een andere beroepsactiviteit als hoofdbezigheid hebben of die voor het eerst iets creëren. Bijvoorbeeld een advocaat die besluit een roman te schrijven, zelfs als die een groot succes wordt, of een striptekenaar die een filmscript schrijft of een documentaire maakt.

De inkomsten die hieruit voortvloeien worden beschouwd als diverse inkomsten uit ongeregelde diensten.

Als je diverse inkomsten ontvangt, heb je geen ondernemingsnummer nodig, ben je niet btw-plichtig en heb je geen zelfstandigenstatuut.

 

Berekening:
Bruto-inkomen

- Werkelijke uitgaven

- 33% (forfaitaire belasting)

= netto-inkomen

Status

Status


De Kunstenaarsstatuut


Sinds 1 oktober 2022 gelden voor de kunstwerk vergoeding, die worden betaald door de werkloosheidsverzekering, nieuwe specifieke voorwaarden voor toegang en compensatie. In tegenstelling tot de klassieke werkloosheidsuitkering hoef je niet actief op zoek te gaan naar werk.


STAP 1: Verkrijg het Kunstwerkattest


Bij beslissing van de Kunstwerkcommissie. Dien een aanvraag in via Working in the Arts.


Voor een eerste aanvraag voor een attest: bewijs van inkomsten uit HOOFDACTIVITEITEN in de kunsten van 13546€ bruto in de 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag OF 5418€ bruto in de 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag en een dossier indienen met een beschrijving van de artistieke activiteiten met desbetreffende bewijsstukken.

Geldigheidsduur van het getuigschrift: 5 JAAR


STARTERSVRIJSTELLING (vrijstelling geldig alleen voor de eerste aanvraag): 

 

- bewijs 300€ bruto ongelimiteerd in tijd;

- en carrièreplan, een financieel plan en/of een begeleidingsplan voorleggen.
 

Geldigheid van het certificaat: 3 JAAR
 

Aanvragen worden alleen geautomatiseerd voor mensen die kunnen aantonen dat ze 65.400€ bruto hebben verdiend met hun HOOFDACTIVITEIT in de kunsten in de 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag.

 

STAP 2: Recht op een werkloosheidsuitkering 


Het recht op een werkloosheidsuitkering voor kunstenaars/kunstenaressen wordt verworven door het bewijs te leveren van 156 dagen werk in ALLE SECTOREN, met een retroactieve periode van 24 maanden (rekening houdend met de inkomsten die werden gecumuleerd tijdens de twee jaar voorafgaand aan het recht) vanaf de datum van afgifte van het attest, d.w.z. 11.500,32€ geïndexeerd (73,72€/dag op 1 november 2022).

NB. Een volledige werkdag komt overeen met 7,5 uur per dag, 38 uur per week of 164,67 uur per maand.

Kunstwerk vergoedingen zijn 36 maanden geldig.

 

BEDRAG VAN DE UITKERINGEN 


Minimum:  56,50€ / dag
Maximaal:67,46€ / dag.

Voor personen met personen ten laste:

Minimum: 64,12€ / dag
Maximum:  67,46€ / dag

NB. dit zijn altijd brutobedragen; voor samenwonenden wordt 10% bedrijfsvoorheffing ingehouden. 

Herberekening van het bedrag van de uitkering: bij de verlenging van uw recht op een uitkering voor kunstwerkers (om de 3 jaar) kan het bedrag van de daguitkering herberekend worden, maar alleen als dit gunstiger is voor u!

NB. Voor huidige uitkeringsgerechtigden kan de aanvraag voor herberekening van de uitkering alleen worden gedaan op het moment van verlenging, dus in oktober 2025.

Mogelijkheid om te combineren met inkomsten uit bijkomende zelfstandige activiteiten en auteursrechten tot €10.217,30 net per jaar (berekening over drie jaar).


VERNIEUWING


Om de Kunstenaarsvergoeding te vernieuwen, is het noodzakelijk om het equivalent van minstens 78 dagen werk te bewijzen, ongeacht de rol of sector, over een periode van 36 maanden (39 dagen indien begunstigde van de status gedurende meer dan 18 jaar op de vernieuwingsdatum).
 

Om de Kunstwerk Attestatie te vernieuwen, is het nodig, elke 5 jaar, om:

 

- inkomsten uit hoofdartistieke activiteiten te bewijzen van meer dan €4.515 bruto over een periode van 5 jaar of €2.709 bruto over een periode van 3 jaar.

- een dossier in te dienen waarin alle activiteiten in het kader van professionele artistieke praktijk worden beschreven gedurende de periode van 5 jaar voorafgaand aan de aanvraag, samen met alle ondersteunende documenten om deze activiteiten te onderbouwen.
 

Automatische vernieuwing: aantonen van een inkomen van meer dan €65.400 bruto uit hoofdartistieke activiteiten over 5 jaar.

FAQ

FAQ

 

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een contract waarin een vaste datum is vastgelegd of een gebeurtenis waarvan het optreden op een bekende datum een einde maakt aan de wederzijdse verplichtingen van de partijen. Dit soort contract moet schriftelijk worden opgesteld en ondertekend voordat de werknemer begint te werken. Als de einddatum van het contract niet wordt gespecificeerd, wordt het contract automatisch beschouwd als een contract voor onbepaalde tijd.

 

Amateurkunstenvergoeding 


Deze vergoeding zal alleen gelden voor amateurkunstenaars (zoals de naam al doet vermoeden), die nu door hun werkgever moeten worden geregistreerd. Om amateurwerk te mogen verrichten, hoeft er niet eerst een aanvraag te worden ingediend bij de Commissie kunstenaars. De vergoeding mag niet hoger zijn dan €70 per dag en 30 dagen per jaar. Bovendien mag de aanvrager niet meer dan 7 dagen voor dezelfde werkgever werken. Geldige kaarten kunnen niet meer gebruikt worden wanneer de wet van kracht wordt (1 januari 2024). Technische en artistieke ondersteuningsactiviteiten worden niet in aanmerking genomen in het kader van deze regeling. 
 

SOCIAAL BUREAU VOOR KUNSTENAARS (SBK)


Een kunstenaar/kunstenares kan via het BSA, de opdrachtgever (de persoon voor wie de kunstenaar/kunstenares effectief de artistieke prestatie uitvoert) factureren voor de artistieke prestatie. Het BSA zorgt voor alle sociale en fiscale verplichtingen (afhouding van bijdragen en betaling van bedrijfsvoorheffing), het opmaken van de loonfiches en C4's, het uitbetalen van de verloning, het verzekeren van de werknemer, enz.
Voor deze diensten wordt een vergoeding gevraagd, die wordt berekend als een percentage van het brutoloon. Onder deze regeling worden alle kunstenaars en ontwerpers die in opdracht werken op dezelfde manier behandeld als werknemers:

- Door sociale zekerheidsbijdragen in te houden op de overeengekomen vergoeding ;
- en de opname van deze opdrachten in de werkloosheidsuitkeringen.

Verschillende BSA’s:

Paypro Services (service de l’asbl ArtistsUnited )
- Amplo
- Tentoo
- Merveilles
- SMART
 

Contract per taak
 

Bij dit type arbeidsovereenkomst wordt niet de duur van het werk gespecificeerd, maar het precieze werk dat moet worden uitgevoerd (bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst als acteur/actrice in een bepaalde film, fruit plukken op een boerderij, een boek schrijven, enz.) Dit stelt de partijen in staat om de duur van de overeenkomst vanaf het begin te beoordelen. Voordat de werknemer/werkneemster aan het werk gaat, moet hij of zij een precieze beschrijving hebben van het overeengekomen werk, zodat hij of zij de omvang van het vereiste werk en de benodigde tijd nauwkeurig kan inschatten. Dit type arbeidsovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd ten laatste op het moment dat de werknemer begint te werken. De arbeidsovereenkomst eindigt automatisch, zonder opzegtermijn voor beide partijen, na voltooiing van het overeengekomen werk.
 

1 Bis-contract
 

De wet voorziet in een regeling (bekend als artikel 1bis, verwijzend naar het wetsartikel dat dit systeem vastlegt) waardoor artiesten die in opdracht werken (d.w.z. zonder "baas") beschouwd kunnen worden als werknemers, zelfs als niet voldaan is aan de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst. Dankzij dit mechanisme kunnen ze profiteren van de sociale voordelen van werknemers in loondienst en kunnen ze deze werkdagen gebruiken om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering. Deze speciale regeling is enkel van toepassing op artistieke activiteiten die forfaitair (per taak) betaald worden zonder enige band van ondergeschiktheid. Om je aan te melden voor de "1bis"-regeling, moet je eerst een attest van kunstwerker aanvragen (artist@work).

 

Kunstwerkattest


Vanaf 1 januari 2024 moeten alle kunstwerkers die de status van kunstwerker willen verkrijgen eerst een 'kunstwerkattest' aanvragen op Working in th Arts. De aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de Commissie Kunstwerk, die besluit om een van de volgende drie certificaten toe te kennen:

- Het standaardcertificaat stelt u in staat om te werken onder het 1e BIS-contract, evenals verminderingen van bijdragen voor zelfstandigen als hoofdberoep (geldig gedurende 5 jaar).
- Het PLUS-certificaat maakt het bovendien mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de Kunstwerktoelage (geldig gedurende 5 jaar).
- Het STARTER-certificaat verleent dezelfde rechten als het PLUS-certificaat, maar met vereenvoudigde toegangsvoorwaarden in geval van een eerste aanvraag en een kortere geldigheidsduur (3 jaar).

 

Kunstenaarsstatuut


Het Kunstenaarsstatuut in België is een specifiek sociaal regime dat kunstenaars erkent en beschermt in de uitoefening van hun creatieve beroep door hen continuïteit van inkomen te garanderen.

 

Auteursrecht


Auteursrecht is het voorrecht dat bij wet is toegekend aan de makers van literaire en artistieke werken. Het auteursrecht stelt auteurs in staat controle uit te oefenen op het gebruik van hun werk en de integriteit ervan te beschermen.

Het doel van het auteursrecht is om creatie aan te moedigen. Door degenen die zich hieraan toewijden de mogelijkheid te bieden om deze economische activiteit levensvatbaar of zelfs winstgevend te maken, en om de verspreiding van creatie onder het publiek mogelijk te maken door de makers erbij te betrekken.

Inkomsten uit de overdracht van auteursrechten worden belast als inkomsten uit roerende zaken tegen een tarief van 15% tot een bepaald bedrag (€64.070 voor inkomsten uit 2022). Boven dit bedrag zijn de inkomsten beroepsinkomsten (tenzij het tegendeel wordt bewezen). Bovendien wordt het tarief van 15% berekend na aftrek van werkelijke of forfaitaire kosten.

Sinds 2023 mogen de inkomsten uit auteursrechten niet meer bedragen dan een percentage van alle ontvangen vergoedingen (inclusief auteursrechten). Dit percentage is degressief:

- 50% voor het inkomstenjaar 2023;
- 40% voor het inkomstenjaar 2024;
- 30% vanaf het inkomstenjaar 2025.

 

Intellectuele eigendom


Dit zijn specifieke auteursrechten voor de overdracht van rechten op hun werk met het oog op mededeling aan het publiek of reproductie (niet-kunstenaars) via verschillende transmisswijzen: redactioneel, radio, televisie, theater, scenografie, museografie, via computernetwerk, digitaal platform, metaverse, enz. Bovendien zal het begrip "mededeling aan het publiek" worden geïnterpreteerd op basis van de richtlijnen die het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft voorgesteld in zijn vaste jurisprudentie: het begrip "publiek" verwijst naar een onbepaald aantal potentiële ontvangers en impliceert bovendien een vrij groot aantal personen; wat het "onbepaalde" karakter van het publiek betreft, gaat het erom een werk op enigerlei wijze waarneembaar te maken voor "personen in het algemeen", in tegenstelling tot specifieke personen die tot een privé-groep behoren; indien het oorspronkelijke doel van het maken van het auteursrechtelijk beschermde werk de verspreiding ervan in een beperkte kring is, is dus niet voldaan aan de voorwaarde van "mededeling aan het publiek". De situatie verandert niet als het werk vervolgens aan het publiek wordt meegedeeld, bijvoorbeeld door publicatie op een internetsite, zonder dat er een nieuwe exploitatie of een nieuw werkelijk gebruik aan verbonden is.

 

Credit

Credit


Fédération des Arts Plastiques asbl 
C/o Maxima
Rue du Monténégro 144
1190 Forest BELGIQUE
N° entreprise:  0750590453

info@lafap.be 
www.lafap.be

 

Credits 


Webontwerp: Luuse

Met de steun van Fédération Wallonie-Bruxelles